Retourneren

Herroepingsrecht
In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’ van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Regels
Gebruik maken van het herroepingsrecht is wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Professor.nl retourneren.

Producten die beschadigd, incompleet of voor langere tijd gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

De kosten en het risico van het retourneren zijn voor rekening van de klant. Professor.nl is verplicht om binnen 30 dagen de bedragen terug te betalen die reeds door de consument betaald zijn, exclusief de verzendkosten voor het retour sturen van het product.

Voordat je bestelling verzonden is
Zolang je bestelling nog niet betaald, verpakt en/of verzonden is, kun je de bestelling annuleren door een email te sturen aan service@professor.nl.

Nadat je bestelling verzonden is
Wanneer je jouw bestelling ontvangen hebt en ze wil retourneren stuur dan altijd eerst een email naar service@professor.nl.

Je betaalt slechts de verzendkosten voor het retourneren zelf. Het totaalbedrag wordt teruggestort op je bankrekening zodra Professor.nl je retourzending heeft ontvangen.

Wees je ervan bewust dat je, onafhankelijk van de reden tot annuleren, binnen de wettelijke tijdslimiet dient te handelen en Professor.nl dus binnen 14 dagen na ontvangst van jouw bestelling op de hoogte dient te brengen, en vervolgens binnen 14 dagen retour te sturen.

Je mag een product retourneren binnen het herroepingsrecht indien:

  • Je het product niet gebruikt hebt.
  • Er geen zichtbare schade op het product te vinden is of duidelijke tekenen van gebruik zichtbaar zijn.
  • Het product en alle onderdelen die erbij horen, in dezelfde staat wordt geretourneerd zoals het naar de klant verstuurd is.
  • We zullen het te crediteren bedrag verminderen indien: Producten door gebruiker of onderweg terug naar ons zijn beschadigd.
  • Het verpakkingsmateriaal 100% in orde is (gesealde verpakking).
  • Indien je jouw bestelling weigert of niet duidelijk aangeeft dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht binnen de overeengekomen periode, is het voor Professor.nl onmogelijk om na te gaan waarom je jouw bestelling niet aangenomen hebt.
  • In zulke gevallen zal je bestelling niet alleen in rekening worden gebracht, maar ook alle bijkomende kosten die Professor.nl moet maken in verband met de transactie. Wees ervan bewust dat je door wet- en/of regelgeving verplicht bent ons actief te informeren over jouw voornemen om producten binnen de overeengekomen periode te retourneren.
  • De geretourneerde producten dienen in dezelfde staat te zijn zoals zij ons magazijn verlieten.